Bij elke transactie worden transactiekosten ingehouden. Het betaalde bedrag minus deze transactiekosten wordt overgemaakt op de bankrekening. Eens per maand worden de totale ingehouden transactiekosten door Mollie en Linkpay gefactureerd. Deze factuur is dan al betaald, maar wel noodzakelijk voor de boekhouding.