Linkpay biedt een uitgebreide API aan die het mogelijk maakt om vanuit software van derde automatisch betaallinkjes in te schieten in ons systeem.